Ekspedycje kolekcyjne

Kolekcje roślin naszego Ogrodu cieszą się nieustającym zainteresowaniem z Waszej strony. Nic w tym dziwnego, gdyż stanowią jego osnowę i organiczny wręcz sens istnienia. Zastanawialiście się jednak może skąd pochodzą konkretne egzemplarze, które spotkać możecie przemierzając ogrodowe ścieżki? Dziś poruszymy ten temat, mający charakter po części związany z ochroną i ekspozycją, ale także i nauką. A wszystko to przyprawione będzie odrobiną lata 😊


Mnogość taksonów we współczesnych ogrodach botanicznych jest bardzo duża. Podawane jako wzór w tej kategorii Królewskie Ogrody Botaniczne w Kew nieopodal Londynu prezentują w formie żywej ok. 30 000 taksonów roślin. Nasz Ogród nie może pochwalić się tak licznymi kolekcjami, co po części jest wynikiem innej skali przestrzennej, finansowania oraz krótszej historii istnienia. Niemniej jednak staramy się by nasza ekspozycja była maksymalnie różnorodna i bogata. Każda z roślin w chodzących w jej skład ma nie tylko w niej swoje miejsce, ale także konkretne źródło pochodzenia.
Najprostszym z nich jest oczywiście zakup na wolnym rynku. Dotyczy to wielu gatunków jednorocznych o ozdobnym charakterze i kosmopolitycznym rozmieszczeniu, jak choćby fiołki ogrodowe (popularne bratki; Viola x wittrockiana), niecierpki (Impatiens balsamina), czy begonie stale kwitnące (Begonia x semperflorens), stanowiących barwne tło i element wypełniający przy drogach Ogrodowych. Dodatkowo niski koszt rozsady kupowanej hurtowo powoduje, że samo rozmnażanie ich na terenie Ogrodu mija się z celem. Wyjątkiem są tu mniej znane rośliny jednoroczne tak jak dla przykładu kleome ciernista (Cleome spinosa), która corocznie pojawiają się wiosną pod wiatami Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym. Ich nasiona również kupowane z dostępnych dla każdego źródeł, pracowicie wysiewamy już pod koniec zimy 😉
Drugą drogą jest darowizna. Rośliny otrzymujemy jako podarunek od zwiedzających, symboliczny prezent od innej instytucji lub organizacji, albo jako specyficzne podsumowanie istotnego wydarzenia. Choć to wspólna kategoria, to różne gatunki napływają w wyniku każdego z tych działań. Darowizny ze strony naszych Gości dotyczą niemal w 100% roślin szklarniowych. Uprawiane od „pestki” lub z drobnej „szczepki” z czasem osiągają na tyle imponujące rozmiary, że zaczynają zawadzać w warunkach domowych. Często zwracacie się wtedy do nas, wiedząc że mamy odpowiednie warunki dla nich w naszej szklarni i z radością śledzicie dalszy los Waszych podopiecznych. Prezentami od innych organizacji i instytucji są zaś zazwyczaj rośliny zimujące w naszym klimacie w gruncie, długowieczne i wyraźnie ozdobne w charakterze. Stanowią przez lata namacalny symbol ważnego spotkania w naszym Ogrodzie, okrągłej rocznicy lub pamięci jaką nosimy po określonej osobie lub momencie w historii. Przykładem niech będzie Dąb Papieski rosnący przed szklarnią lub aleja Noblistów, której w ubiegłym roku nadano imię Marii Skłodowskiej-Curie w 150. rocznicę urodzin.
Trzecią drogą jest mechanizm wymiany nasion zwany z łaciny Index Seminum. Wyróżnia on w świecie botaniki liczące się instytucje, mające zarówno zaplecze kolekcyjne, jak i regularną, coroczną zdolność zbioru nasion prezentowanych w nich gatunków. Po przygotowaniu, podziale na partie i skatalogowaniu, gatunki których nasiona udało się zgromadzić są prezentowane w formie drukowanego lub internetowego zestawienia na dany rok. Wymiana za pomocą index seminum (jak choćby tego oferowanego przez nasz Ogród) jest podstawową drogą uzupełniania kolekcji o gatunki i odmiany rzadkie, niedostępne w handlu, pochodzące nawet z odległych rejonów świata, specyficzne dla określonych kolekcji. Uproszczone formy przekazania próbki nasion (ograniczające się jedynie do podpisania SMTA) czynią ten mechanizm bardzo przydatnym dla ogrodów botanicznych, naukowców, hodowców oraz amatorów podnoszenia bioróżnorodności w swoim otoczeniu 😊
Bardzo istotnym sposobem pozyskiwania nasion oraz tkanek roślin są ekspedycje kolekcyjne. Są to wyprawy w ściśle określone rejony, mające na celu pozyskanie materiału zazwyczaj konkretnego gatunku i/lub jego genotypów (rozumianych jako lokalne formy danego gatunku, o możliwych odmiennym składzie genetycznym). Ekspedycje dotyczą także odmian, szczególnie odmian uprawnych roślin użytkowych, a więc warzyw, drzew i krzewów owocowych oraz gatunków pozostałych grup, jak choćby tytoń, zboża lub rośliny włókniste. Ekspedycje kolekcyjne można określić jako krótkie (zazwyczaj do tygodnia czasu  na terenie Polski) wyjazdy, których celem jest określenie faktycznego występowania poszukiwanych taksonów, rozpoznanie ich rozmieszczenia w terenie, określenie ich cech morfologicznych oraz, po wstępnym przypisaniu do znanej systematyki gatunku, podjęcie decyzji o zbiorze tkanek, bądź całych organów umożliwiających ich odtworzenie na terenie matecznej instytucji. Te ostatni punkt, który dla wielu może kłócić się z sensem przemierzania niejednokrotnie setek lub tysięcy kilometrów i powrotem z „niczym”, jest bardzo istotny. Na obecnym stanie rozwoju kolekcji i całych sieci współpracy międzyinstytucjonalnej nie ma potrzeby zbioru wszystkich obiektów, a nawet większości z dobrze rokujących. Większą wartość ma natomiast opis samego stanowiska, odwołanie się do pamięci ludzi żyjących na tych terenach lub choćby dokumentacja fotograficzna, umożliwiająca dalsze oznaczenie przynależności systematycznej w oparciu o większą bazę danych niż w terenie. Regułą jest więc zbiór jedynie ocenionych z wysoką dokładnością nowych dla naszej kolekcji odmian lub zbiór nasion lub organów z roślin ocenionych nawet z małym prawdopodobieństwem jako cenne, ale np. wyraźnie zamierających z powodu wieku lub ze stanowisk zagrożonych bliską likwidacją.

Obszerna dziupla u podstawy pnia i wypróchniały pień
nie są dobra wróżbą

Przykładem takich ekspedycji są choćby nasze coroczne wyjazdy mające miejsce pod koniec sierpnia, których celem jest pozyskanie zrazów (pędów jednorocznych) starych odmian jabłoni. Ekspedycje organizowane są przez Pracownię Genetyki i Zasobów Genowych, a obszar typuje zespół kolekcji pomologicznej, na podstawie informacji pochodzącej od lokalnych jednostek związanych z ochroną przyrody. W ten sposób w 2015 roku, trafiliśmy do otuliny Drawieńskiego Parku Narodowego, gdzie w porozumieniu z Dyrekcją i Działem Edukacji Parku inwentaryzowaliśmy sędziwe drzewa jabłoni, będące nasadzeniami poniemieckimi.


Spotykane na tym terenie okazy miały więc nieraz po 80 – 90 lat i zastawaliśmy je niejednokrotnie w stanie wskazującym na "ostatnią prostą" ich życia. Większość cechowała się wypróchniałymi pniami, dziuplastą korowiną, znacznymi ubytkami w koronie i często pochyloną, niestabilną sylwetką. Stan ten zazwyczaj nie pozwalał na pełną ocenę przynależności gatunkowej, którą u drzew owocowych najlepiej rozpoznać po owocach właśnie.
Problemem w przypadku tak starych okazów jest drobnienie owoców i tym samym kłopot w ich ocenie morfologicznej. Nawet odmiany rodzące jabłka średnie i duże, po latach uprawy tak silnie wyjaławiają podłoże w którym rosną, że bez suplementacji mineralnej nie są w stanie odżywić swoich owoców. Naturalny, jesienny rozkład liści, zawiązków owoców, owoców opadłych, trawy i innej biomasy nie pokrywa potrzeb, gdyż w grę wchodzi także wymywanie cennych pierwiastków tak w głąb profilu glebowego, jak i powierzchniowo. Sprzyja to zrzucaniu owoców już na etapie zawiązków (głównie w VI), ale i później szczególnie gdy są silniej porażone przez szkodniki i choroby. W efekcie na starych egzemplarzach, szczególnie rosnących poza kontrolą człowieka, owoców jest mało i są one jedynie zbliżone cechami do wzorca odmiany.

Zmienne kształtem i wielkością owoce odmiany 'Drüwken' pozyskane ze starego okazu jabłoni.


Z czasem, u drzew nie formowanych do głosu dochodzi także zmiana typu wegetacji, objawiająca się przyrostem drewna i aparatu fotosyntetyzującego (liście, rozwój korony, udział długopędów ją budujących), co zmniejsza kwitnienie i utrudnia zapylenie. Starość u drzew to często wypróchnienie pnia, wspomniane braki jego ciągłości, dziuplastość i wyłamywanie się konarów. To także uszczupla pulę owoców jakich możemy się podziewać. Dodatkowo, nakłada się na to częste u jabłoni starych odmian, przemienne owocowanie (tj. owocowanie obfite jedynie po drugi rok).

 

 
W przypadającym na rok 2015 okresie mniejszej liczby owoców, większości drzew nie udało się ocenić w terenie. Ze względu na stan zdrowotny, pozyskano zrazy tych z choćby pojedynczymi jabłkami wskazującymi na mniej popularne odmiany. Wykluczono też ze zbioru ewidentne siewki, które choć podobnych co odmiany szlachetne rozmiarów, rodzą zazwyczaj wyraźnie drobne i gorzkie owoce, a więc ewidentnie odróżniające się od nich. Dokonano inwentaryzacji rozmieszczenia i liczby wszystkich starych drzew oraz zabezpieczono bogatą dokumentację fotograficzną. Na rok następny zaplanowano powrót w te rejony by mieć styczność z owocami na drzewach.

 

'Rote Sternrenette' ('Reneta Gwiazdkowa')


'Kalwila Biała Zimowa'W 2016 roku, dzięki lepszej pogodzie, zeszłoroczny rozpoznaniu oraz większej ilości owoców na drzewach, udało nam się ocenić zdecydowaną większość z wiekowych drzew. Mając obraz tych samych egzemplarzy mogliśmy prześledzić zmiany ich kondycji, a przez to wytypować te wymagające bezzwłocznego zabezpieczenia. W ten sposób naszą kolekcję historycznych odmian jabłoni liczącej blisko 700 odmian wzbogaciły 34 dalsze. Zaokulizowane na podkładkach (okulizacja to szczepienie pąków odm. szlachetnej) oczekują na kwitnienie i owocowanie, które spodziewane jest po 3-4 latach. Dopiero po owocach, które u młodych drzew, właściwie nawożonych i prowadzonych będą w pełni wykształcone, poznamy czy stary osobnik z północy Polski został w terenie rozpoznany poprawnie. Czy doczeka on tego momentu ponownej identyfikacji? Czas pokaże, choć najważniejsze jest kolejne wyprowadzenie nowego pokolenia i w ten sposób uczynienie go niewrażliwym już na upływ czasu…

Rekordowa pod względem wysokości i średnicy (270 cm) jabłoń

   

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Jemioła pospolita

Modrzew europejski

Buk pospolity

Cedr himalajski

Cypryśnik błotny